رستوران ملل

این رستوران در فضائی دلباز و دلنشین واقع در طبقه فوقانی لابی واقع شده است.
از صبحانه تا شام در محیطی سرشار از آرامش غذاهای گوناگون ملل را به صورت بوفه تجربه کنید.

 • ساعات سرویس دهی:
  صبحانه: 8:00 الی 10:00
  ناهار: 13:00 الی 15:00
  شام: 21:00 الی 23:30
 • ظرفیت سالن رستوران ملل 100 نفر
 • نحوه ی سرو غذا
  صبحانه:      به صورت سلف سرویس و بوفه آزاد
  ناهار:         به دلخواه میهمان به صورت بوفه آزاد
  شام:         به دلخواه میهمان به صورت بوفه آزاد

امکانات

 • https://jamilhotel.com/wp-content/uploads/2016/06/restaurant4.jpg
 • https://jamilhotel.com/wp-content/uploads/2016/09/photo_2016-09-21_09-12-44.jpg
 • https://jamilhotel.com/wp-content/uploads/2016/09/photo_2016-09-21_09-14-34.jpg